Proizvodnja čarapa u dvije varijante:

 

Dezenirane